Fisierul hosts pe Windows 7 si Vista 64-bit

In Windows 7 si Vista 64-bit, calea catre fisierul hosts este “C:WindowsSysnativeDriversEtchosts” (sau mai corect: ” %systemroot%sysnativedriversetchosts “). Daca nu exista folderul Sysnative, il poti creea respectand litera mare la inceputul denumirii: “Sysnative”. Initial l-am cautat in folderul System32, apoi in SysWOW64, primul gand a fost ca nu mai exista fisierul hosts si ca s-a…